Meny

Församlingen

Växtpool Gotland är ett projekt som genomförs av Equmeniakyrkans församlingar på Gotland med början under aug 2021. Först görs en förstudie som är en kartläggning av situationen på Gotland. Förstudieledare är Mikael Nilsson och Hans Dahlgren. Tanken med växtpool är att församlingar som befinner sig i varandras närhet genom en en välfungerande samordning av medarbetarresurser ska kunna förverkliga tankarna om att vi hör ihop och vi tillhör varandra.
Förstudien analyserar nuläget (hur är det nu?), formulerar mål (vad vill vi uppnå?), strukturerar innehåll (varför, hur ,vad?), kartlägger intressenter(vilka berörs?), klarlägger omfattning (vad skall ingå?), klarlägger krav på växtpoolen (villkor för genomförande), tar fram förslag på handlingsalternativ, skapar en översiktlig plan för eventuell Växtpool.