Meny

Församlingens årsberättelse

Årsberättelse2019

Årsberättelse för Equmeniakyrkan Östra Gotland 2019

Gud, låt oss känna din Andes ledning,
så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan ske.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.

PoS 89:3

”Till jordens yttersta gräns”, var temat för vår missions- och julgudstjänst på annandagen jul 2019. Vår pastor Anna-Lena Olsson som ledde gudstjänsten berörde detta tema i sin predikan, hälsningen från vår kyrkostyrelse som upplästes i gudstjänsten inför offergången till förmån för vårt gemensamma arbete i andra länder bar även detta tema. Åke Strömbom, vår ofta anlitade organist, hanterade dagen till ära både piano och orgel, och avslutade gudstjänsten med att till allas glädje framföra, ”O helga natt”. Tack Åke för detta! Vi fick också i gudstjänsten hälsa en ny medlem välkommen i vår församling, genom dop och förbön, en riktig högtidsstund för oss alla. Adventsfirandet inleddes söndagen första advent, med en traditionell gudstjänst, med Barbro Olofsson vid orgeln, och fortsatt god gemenskap vid fikaborden. Även i år lyckades vi, söndagen den tredje advent, åstadkomma ett smakrikt ”knytis” julbord. Roligt att tillsammans åstadkomma detta, och få möjlighet att bjuda varandra på julbordets läckerheter.

Vår församling var tvungen att under hösten 2018, pga. ekonomiska skäl fatta beslut om att avsluta den halvtidstjänst som vår pastor Anna-Lena Olsson så väl bemannat de senaste åren. Detta faktum att pastorstjänsten var avslutad vid årsskiftet, kom att påtagligt påverka vår verksamhetsplanering under året och även resulterade i att flera av församlingsmedlemmarna utökat sina ideella insatser. Mer information om detta finns i de under året sammanställda församlingsbladen.
Under de senaste åren har vi i församlingen vid flera tillfällen tillsammans med ”Stiftelsen för Stånga missionskyrkas bevarande” samtalat om vad som är bästa lösningen på stiftelsen uppdrag. Detta samtal resulterade i att en försäljning av Stånga missionskyrka genomfördes under försommaren och att vi tillsammans med stiftelsen firade en avslutningsgudstjänst, en lördagseftermiddag under maj månad. En stor del av den inkomna köpeskillingen har kommit församlingen till del, vilket resulterade i att vi till hösten med en stabilare ekonomi kunde återuppta Anna-Lenas pastorstjänst, dock i en mer begränsad omfattning. Anna-Lena har också under året varit anställd av Equmeniakyrkan Gotland som ledare för det ”Läsa-Mera” läger som genomförs en vecka parallellt med det årligen återkommande konfirmandlägret på Snäckan. Församlingen känner stor tacksamhet över att vi tillsammans lyckats lösa vårt behov av pastor enligt ovan. Att som församling ha tillgång till en pastor är ovärderligt, inte minst viktigt i det personliga mötet människor emellan. Vår på ”Sudret” gemensamma ungdomsledare Jonathan Falk, avslutade efter sommaren sin tjänst, efter flera års väl utfört arbete. Jonathan har även för vår scoutkår varit en viktig resurs som ledare och på så sätt också underlättat kontakten mellan vår scoutkår och det gemensamma tonårsarbetet på södra Gotland. Även här saknas ekonomisk bärkraft att återbesätta tjänsten i samma omfattning, samtal om detta pågår mellan de ingående församlingar för närvarande. En annan gemensam viktig fråga för framtiden är att Equmeniakyrkan Gotland under hösten har beslutat att till Pingst Hemse utarrendera Gustavs ungdomsgård de närmaste två åren, med möjlighet till förlängning.

En viktig inkomstkälla för församlingen är uthyrningen av våra lokaler. Källingknuten fortsätter att ha sin butik öppen, nästan varje helg, året runt, och dagligen under sommarperioden och under december månad. Vår uthyrning till ”sommargäster” är också en god inkomstkälla och en möjlighet till nya kontakter. Vi har också detta år under ett antal lördagsförmiddagar samlats till gemensamma ”arbetspass”, för att på så sätt genomföra enklare underhållsåtgärder och vår- och höststädningar inklusive lövräfsning. I den stora kyrksalen har under hösten installerats en ny luftvärmepump, för att på så sätt spara energi och samtidigt skapa ett bättre klimat för våra instrument. Elkostnaden är betydande även för oss och det är viktigt att hitta bra lösningar för energieffektiviseringar. Vid vårens EU-val fungerade våra lokaler ännu en gång som vallokal, med många valdeltagare under hela dagen.

Precis som de senaste åren är ”Antikrundan” och ”Onsdagsträffen” viktiga mötesplatser för sina respektive målgrupper, och som inte har påverkats av de förändringar som genomförts gällande pastorstjänsten. Under våren inbjöd Antikrundan till en trevlig utställning och föreläsning med temat ”Kafferep” och Onsdagsträffen fick på sin julavslutning besök av själva Tomten. Under hösten samlades vid två tillfällen de som ville delta till en enkel gemensam kvällsmat under rubriken ”Äntligen fredag”, där församlingen tillhandahållit basen i förplägnaden och deltagarna själva tagit med resten enligt egna önskemål. Ett bra sätt att mötas under enkla former. Ett annat sätt att mötas är de ”Otendagssamlingar” som genomförts några söndagseftermiddagar med bl.a. med besök av Bimbi Ohlberg, Börje Ring, och visning av gamla filmer vid ett annat tillfälle. Långfredagen delade vi gudstjänstgemenskapen med Elim i Katthammarsvik och vi deltog även i deras sommarkonferens sista helgen i juli. Tidigare under juli månad genomfördes Gotlandskonferensen där vi som församling deltog både som deltagare och funktionärer. Under våren gjorde vi också en enkel gudstjänst/församlingsutflykt till ”Suderkyrkans” sommargård vid Nisseviken och sommargudstjänsten på Hemmorbackar samlade även i år många deltagare. Sensommarens grillkväll där vi njöt av grillade korvar och hamburgare och även de på öppen eld tillagade plättarna med grädde och sylt.

Styrelsen, bestående av Lars Olsson, Niclas Runesson, Pär Stenegärd, Guvor Bergström, Sara Jaxelius, Anna-Lena Olsson och Monica och Arne Alldén, har varit samlad vid 7 tillfällen och med en hel del informella kontakter däremellan. Styrelsen kallade i maj till ett församlingsmöte där vi beslöt om en ändring av årets budget, för att på så sätt bl.a. skapa förutsättningar för den under hösten återupptagna pastorstjänsten. Våra städ- och serveringsgrupper är en viktig förutsättning för att skapa trevnad i våra lokaler och vid våra olika samlingar. En insats som också bör ses som ett viktigt offer till vår församling.

Som avslutning på denna årsberättelse, ett stort och varmt tack till alla församlingens medlemmar och vänner som tillsammans format och skapat ännu ett år i vår församlings historia.

Ur församlingsboken:
I maj fick vi vara med om Maria Husseinis barnvälsignelse. En av våra scouter, Maya White deltog i konfirmationslägret på Snäckan. Strax före sin nittioandra födelsedag i september flyttade Emmy Stenegärd hem till Gud. På annandag jul döptes Gulandom Husseini och gick med i församlingen. Församlingen har vid årsskiftet alltså oförändrat 44 medlemmar.

På uppdrag för styrelsen

Lars Olsson, ordförande


Årsberättelse för Equmeniakyrkan östra Gotland 2019

Gud, låt oss känna din Andes ledning,
så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan ske.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske

PoS 89:3

”Till jordens yttersta gräns”, var temat för vår missions- och julgudstjänst på annandagen jul 2019. Vår pastor Anna-Lena Olsson som ledde gudstjänsten berörde detta tema i sin predikan, hälsningen från vår kyrkostyrelse som upplästes i gudstjänsten inför offergången till förmån för vårt gemensamma arbete i andra länder bar även detta tema. Åke Strömbom, vår ofta anlitade organist, hanterade dagen till ära både piano och orgel, och avslutade gudstjänsten med att till allas glädje framföra, ”O helga natt”. Tack Åke för detta! Vi fick också i gudstjänsten hälsa en ny medlem välkommen i vår församling, genom dop och förbön, en riktig högtidsstund för oss alla. Adventsfirandet inleddes söndagen första advent, med en traditionell gudstjänst, med Barbro Olofsson vid orgeln, och fortsatt god gemenskap vid fikaborden. Även i år lyckades vi, söndagen den tredje advent, åstadkomma ett smakrikt ”knytis” julbord. Roligt att tillsammans åstadkomma detta, och få möjlighet att bjuda varandra på julbordets läckerheter.

Vår församling var tvungen att under hösten 2018, pga. ekonomiska skäl fatta beslut om att avsluta den halvtidstjänst som vår pastor Anna-Lena Olsson så väl bemannat de senaste åren. Detta faktum att pastorstjänsten var avslutad vid årsskiftet, kom att påtagligt påverka vår verksamhetsplanering under året och även resulterade i att flera av församlingsmedlemmarna utökat sina ideella insatser. Mer information om detta finns i de under året sammanställda församlingsbladen.

Under de senaste åren har vi i församlingen vid flera tillfällen tillsammans med ”Stiftelsen för Stånga missionskyrkas bevarande” samtalat om vad som är bästa lösningen på stiftelsen uppdrag. Detta samtal resulterade i att en försäljning av Stånga missionskyrka genomfördes under försommaren och att vi tillsammans med stiftelsen firade en avslutningsgudstjänst, en lördagseftermiddag under maj månad. En stor del av den inkomna köpeskillingen har kommit församlingen till del, vilket resulterade i att vi till hösten med en stabilare ekonomi kunde återuppta Anna-Lenas pastorstjänst, dock i en mer begränsad omfattning. Anna-Lena har också under året varit anställd av Equmeniakyrkan Gotland som ledare för det ”Läsa-Mera” läger som genomförs en vecka parallellt med det årligen återkommande konfirmandlägret på Snäckan. Församlingen känner stor tacksamhet över att vi tillsammans lyckats lösa vårt behov av pastor enligt ovan. Att som församling ha tillgång till en pastor är ovärderligt, inte minst viktigt i det personliga mötet människor emellan. Vår på ”Sudret” gemensamma ungdomsledare Jonathan Falk, avslutade efter sommaren sin tjänst, efter flera års väl utfört arbete. Jonathan har även för vår scoutkår varit en viktig resurs som ledare och på så sätt också underlättat kontakten mellan vår scoutkår och det gemensamma tonårsarbetet på södra Gotland. Även här saknas ekonomisk bärkraft att återbesätta tjänsten i samma omfattning, samtal om detta pågår mellan de ingående församlingar för närvarande. En annan gemensam viktig fråga för framtiden är att Equmeniakyrkan Gotland under hösten har beslutat att till Pingst Hemse utarrendera Gustavs ungdomsgård de närmaste två åren, med möjlighet till förlängning.

En viktig inkomstkälla för församlingen är uthyrningen av våra lokaler. Källingknuten fortsätter att ha sin butik öppen, nästan varje helg, året runt, och dagligen under sommarperioden och under december månad. Vår uthyrning till ”sommargäster” är också en god inkomstkälla och en möjlighet till nya kontakter. Vi har också detta år under ett antal lördagsförmiddagar samlats till gemensamma ”arbetspass”, för att på så sätt genomföra enklare underhållsåtgärder och vår- och höststädningar inklusive lövräfsning. I den stora kyrksalen har under hösten installerats en ny luftvärmepump, för att på så sätt spara energi och samtidigt skapa ett bättre klimat för våra instrument. Elkostnaden är betydande även för oss och det är viktigt att hitta bra lösningar för energieffektiviseringar. Vid vårens EU-val fungerade våra lokaler ännu en gång som vallokal, med många valdeltagare under hela dagen.

Precis som de senaste åren är ”Antikrundan” och ”Onsdagsträffen” viktiga mötesplatser för sina respektive målgrupper, och som inte har påverkats av de förändringar som genomförts gällande pastorstjänsten. Under våren inbjöd Antikrundan till en trevlig utställning och föreläsning med temat ”Kafferep” och Onsdagsträffen fick på sin julavslutning besök av själva Tomten. Under hösten samlades vid två tillfällen de som ville delta till en enkel gemensam kvällsmat under rubriken ”Äntligen fredag”, där församlingen tillhandahållit basen i förplägnaden och deltagarna själva tagit med resten enligt egna önskemål. Ett bra sätt att mötas under enkla former. Ett annat sätt att mötas är de ”Otendagssamlingar” som genomförts några söndagseftermiddagar med bl.a. med besök av Bimbi Ohlberg, Börje Ring, och visning av gamla filmer vid ett annat tillfälle. Långfredagen delade vi gudstjänstgemenskapen med Elim i Katthammarsvik och vi deltog även i deras sommarkonferens sista helgen i juli. Tidigare under juli månad genomfördes Gotlandskonferensen där vi som församling deltog både som deltagare och funktionärer. Under våren gjorde vi också en enkel gudstjänst/församlingsutflykt till ”Suderkyrkans” sommargård vid Nisseviken och sommargudstjänsten på Hemmorbackar samlade även i år många deltagare. Sensommarens grillkväll där vi njöt av grillade korvar och hamburgare och även de på öppen eld tillagade plättarna med grädde och sylt.

Styrelsen, bestående av Lars Olsson, Niclas Runesson, Pär Stenegärd, Guvor Bergström, Sara Jaxelius, Anna-Lena Olsson och Monica och Arne Alldén, har varit samlad vid 7 tillfällen och med en hel del informella kontakter däremellan. Styrelsen kallade i maj till ett församlingsmöte där vi beslöt om en ändring av årets budget, för att på så sätt bl.a. skapa förutsättningar för den under hösten återupptagna pastorstjänsten. Våra städ- och serveringsgrupper är en viktig förutsättning för att skapa trevnad i våra lokaler och vid våra olika samlingar. En insats som också bör ses som ett viktigt offer till vår församling.

Som avslutning på denna årsberättelse, ett stort och varmt tack till alla församlingens medlemmar och vänner som tillsammans format och skapat ännu ett år i vår församlings historia.

Ur församlingsboken:
I maj fick vi vara med om Maria Husseinis barnvälsignelse. En av våra scouter, Maya White deltog i konfirmationslägret på Snäckan. Strax före sin nittioandra födelsedag i september flyttade Emmy Stenegärd hem till Gud. På annandag jul döptes Gulandom Husseini och gick med i församlingen. Församlingen har vid årsskiftet alltså oförändrat 44 medlemmar.På uppdrag för styrelsen

Lars Olsson, ordförande